Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Výzva k začatiu mierových rokovaní na ukončenie vojny na Ukrajine

Vyhlásenie k priebehu a záverom zvolanej schôdzky premiérov krajín EÚ prezidentom E. Macronom v Paríži dňa 26.2.2024

Sledovali sme so znepokojením  atmosféru militaristického ducha  priebehu rokovania predsedov vlád krajín EÚ v Paríži, na ktorom prezident E. Macron  naliehavo zdôraznil, že urobíme všetko potrebné, že Rusko nemôže vyhrať túto vojnu. Nevylúčil tiež, zapojenie vojakov EÚ  na základe dvojstranných zmlúv do bojov na Ukrajine. Konštatoval, že v tomto smere by sa nemalo nič vylúčiť, aby sme dosiahli naše ciele. Považujeme to  za nezodpovednú eskaláciu vojnového napätia v Európe s možnosťou  hrozby začatia 3. Svetovej vojny.

 

Plne podporujeme vyhlásenia R. Fica predsedu Vlády SR, že treba začať mierové rokovania na ukončenie tejto vojny, pričom komentoval, že na schôdzke sa hovorilo len o vojne a ani slovo o mieri.

 

Žijeme zvláštnu dobu plnú napätia a chaosu, kde vojna je viac ako mier, zbrane viac ako chlieb, kde okrem vojakov umierajú nevinní civilisti, deti, ženy a starci. Preto akýkoľvek mier je vždy  viac, ako pokračovať vo vojne. Len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo a ekonomická prosperita občanov.  Musí skončiť, aby politici robili politiku pre politikov, ale začali robiť politiku pre potreby ľudí tak,  ako sa vyjadril aj pápež František.

Veríme, že  dnešné  zasadnutie  krajín V4  bude aj hľadaním mierových riešení vojnového konfliktu na Ukrajine.

 

Niektorí nás môžu považovať za naivných rojkov. Odpovedáme parafrázou slov pesničky J. Lennona – Imagine: „Možno sme rojkovia, ale nie sme sami, ak sa pridáte k nám zmeníme  svet k lepšiemu na život v trvalom mieri bez vojnových konfliktov so slobodnými a šťastnými ľuďmi.

                                                Signatári:

                                                Ing. Mgr. Miroslav Kollár, MPH

                                                JUDr. Ján Čarnogurský

                                                JUDr. Marica Pirošíková, PhD,

                                                Mgr. Dagmar Weissabelová

                                                JUDr. Bruno Čanády

V Bratislave 27.02.2024