Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Strana Spájame Občanov Slovenska – SOSK,  je politickým subjektom pre všetkých občanov, ktorí túžia po dôstojnom, slušnom živote.

Túžia po krajine, v ktorej je fungujúce zdravotníctvo, vyspelá ekonomika, v ktorej zákony a vymožiteľnosť práva platí pre všetkých rovnako. Po krajine s pokrokovým školstvom, poľnohospodárstvom. Po krajine, kde občania majú zabezpečenú dostatočnú sociálnu starostlivosť a podporu. Túžia po krajine, v ktorej chcú žiť a o ktorej dlhé roky iba počúvajú od minulých a súčasných politikov.

Pridajte sa k nám.

Poďte spoločne s nami konečne zmeniť Slovensko na miesto, kde sa nám bude lepšie žiť. V slušnej, spravodlivej a prosperujúcej krajine, ktorá netrestá úspešných a podporuje slabších. Ak chcete žiť v modernej krajine s fungujúcim zdravotníctvom, školstvom, justíciou a ekonomikou, budeme sa tešiť na spoluprácu s Vami.


Budeme vďační, ak sa s nami spojíte prostredníctvom info@sosk.sk

Žiadosť o prijatie za člena