Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Výročné správy

Výročná správa 2023

Oznámenie podľa § 22 ods. 5,6 zákona č. 85/2005 Z. z. za rok 2023:

V priebehu roka 2023 strana Spájame Občanov Slovenska neprijala žiadne príspevky podľa zákona, ktoré by bola povinná zverejniť

Celková výška pôžičky v roku 2023 bola 793,50 € je evidovaná voči štatutárnemu orgánu – MUDr. Mariánovi Kollárovi.

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

Dátum prijatia pôžičky

Výška pôžičky v EUR

Termín splatenia pôžičky

MUDr.Marian Kollár

Rajtákova 4789/33B, 84103 Bratislava-Lamač

29.05.2023

793,50 €

2024