Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Predstavenie strany

Sme nová politická strana, ktorá chce spojiť čo najviac občanov za lepšie, úspešnejšie Slovensko.

Je dôležité, aby sme opäť spojili občanov zo všetkých miest a obcí Slovenska. Do čela novej strany sa postavil lekár – Marian Kollár.

Je potrebné, aby sa zmenilo veľa v našej spoločnosti, našich životoch, ale zdravotníctvo považujeme za najdôležitejšiu oblasť, ktorú je potrebné riešiť.

Tých tém ale máme podstatne viac, ktoré treba opraviť. Mnohé z nich však bude potrebné postaviť nanovo.
Čo je hlavným posolstvom strany?

ESO – 3 piliere: EFEKTÍVNOSŤ, SPOLUPRÁCA, ODBORNOSŤ

Silná a fungujúca samospráva musí byť čo najbližšie k občanovi, starať sa o svoj región, rozvíjať ho, budovať v ňom infraštruktúru a zabezpečovať jeho hladký priebeh.
Úspešný a prosperujúci štát aj s reguláciou monopolov, aby si tu nestanovovali ceny, aké sa im zachcú. Štát musí chrániť najzraniteľnejších a určovať pravidlá hry a dávať pozor, aby sa neporušovali.
Spokojný občan. Ak bude fungovať štát zodpovedne a spoľahlivo, aj občania budú spokojnejší a budú si opäť štát a svoju krajinu vážiť.