Spájame Občanov Slovenska – SOSK

SEDEM STATOČNÝCH ŽIEN

ZA SILNEJŠIU, OBČIANSKU, SUVERÉNNU EURÓPU

V súčasnosti celé politické spektrum sa venuje prezidentským voľbám, pričom väčšina kandidátov na prezidenta vôbec neuvažuje o možnosti prezidentského kresla, ale si robí len politickú propagandu a PR. Niektorí v intenciách dobre známeho lekárskeho vtipu na Viagru, keď pacient nechce celú tabletku, ale len polovicu tabletky, lebo nechce „pichať, ale len podpichovať“. Pritom v okolitých krajinách sa už naplno rozbieha oveľa dôležitejšia celoeurópska kampaň do Eurovolieb, ktoré budú v SR 8. júna 2024.

 

Spájame Občanov Slovenska – SOSK je novou politickou stranou nezaťaženou kauzami a chce vstúpiť a podieľať sa na kampani do Eurovolieb netradičnou formou tým, že sa chce stať platformou kandidátov bez politickej príslušnosti. Občianskych aktivistov, ktorí majú za sebou skúsenosti a výsledky na participácii občanov pri tvorbe, realizácií a kontrole verejnej politiky. Občanov ktorým nie je ľahostajné kde a ako žijú a ako budú žiť ich deti. Eurovoľby sú pre nás príležitosťou zapojiť sa do zmeny nielen myslenia, ale i konania európskych štruktúr a dať odpoveď, či je EÚ ešte demokratická inštitúcia. Inštitúcia, ktorá si ctí hodnoty slobody, solidarity a ľudských práv alebo sa stáva už len autokratickým, centrálnym štátnym orgánom mimo demokratickej kontroly, strácajúca legitimitu.

Preto len spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spolupráce, bez vnucovania vôle iným, možno nájsť nové hodnoty, ktoré Európu vnútorne posilnia a vzbudia rešpekt obyvateľov. Inak hrozí EÚ rozpad. Sme presvedčení, že musia prísť noví, nezaťažení politici, ktorí ozdravia Európu a dajú jej nové impulzy a smer v záujme súčasných celosvetových trendov. Sme svedkami, že svet prechádza rozsiahlymi zmenami a ľudstvo vstupuje do novej éry rýchleho rozvoja a rozsiahlych transformácií ako je informatizácia, digitalizácia, robotizácia s  využívaním umelej inteligencie, ekonomická globalizácia a unipolarizácia sveta s narastajúcim nebezpečím globálnej nadvlády. Ako povedal i pápež František na návšteve v Bratislave, že táto doba nie je epochou zmien, ale dobou zmeny epochy. Inými slovami, táto doba nie je dobou politických zmien, ale zmenou samotnej politiky, v prospech všetkých ľudí.

Pri celkovom zohľadnení týchto aspektov sme sa rozhodli netradične vstúpiť do súboja o nový Europarlament platformou „Sedem statočných žien za silnejšiu, občiansku a suverénnu Európu“, ktorej základným atribútom je zápas za trvalý mier, ako predpoklad ďalšieho rozvoja a existencie ľudstva.

Prečo sedem statočných žien?

Impulzom bol dobre známy kultový film „Sedem statočných“, v ktorom sa sloboda a mier nerodí len z viery a túžby po slobode, ale predovšetkým z aktívneho zápasu o mier a slobodu. A v tomto zápase chceme dať do popredia „Sedem statočných žien“. Celá história ľudstva je spojená s dobyvačnými vojnami, ktoré viedli muži a mier vo svete sa stal len krátkou prestávkou medzi vojnami. Aj dnes žijeme vo svete, kde vojna je viac ako mier. Zbrane viac ako chlieb a zločin je súdený podľa toho, kto ho pácha. Preto zabíjanie už musí skončiť. V tomto smere sú stále aktuálne slová amerického prezidenta J. Bidena na návšteve Írska v roku 2023, kde na zhromaždení s občanmi zdôraznil, že len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo a ekonomická prosperita občanov.

Kto iný ako žena, ktorá je darkyňou a ochrankyňou života môže byť garanciou nastolenia trvalého mieru na svete a tým prosperity všetkých ľudí. Preto Spájame Občanov Slovenska – SOSK bude podporovať tím „Sedem statočných žien“, ktoré sa vo férovej a demokratickej súťaži chcú uchádzať o dôveru nášho občana v nastávajúcich eurovoľbách.

Tézy

 

Sedem statočných žien“ predstavuje zápas o nastolenie silnejšej, občianskej a suverénnej Európy. Je to aj volanie SOS pre záchranu Európy.

Silnejšia Európa vyjadruje podľa nás zápas za silné európske štáty, prosperujúcu Európu a tým dosiahnutie spokojnosti jej občanov. To znamená vrátiť sa k základným pilierom, na ktorých bola postavená politika EÚ. Čiže, konať sociálne zodpovedne, ekologicky prijateľne, a ekonomicky prosperujúco v prospech občanov a to všetko ruka v ruke s mierovou politikou. Musí prestať doba, aby politika bola nadradená (ako sme boli svedkami počas uplynulých posledných rokov) obchodným a ekonomickým atribútom trhu, diktátu obchodných búrz a špekulatívneho kapitálu. Musí tiež skončiť prehnaná byrokracia a diskriminácia dotačných politík v poľnohospodárskom sektore. EÚ je najväčším zoskupením krajín s takmer pol miliardou občanov, a preto nemôže byť „podržtaškou“ pre iné mocnosti, ale musí robiť vlastnú, silnú a nezávislú politiku.

Občianska Európa

Musí skončiť, že politika EÚ sa robí pre politikov, ktorí sú vazalmi politickej a ekonomickej oligarchie. Politici musia začať robiť politiku pre občanov, ktorí im ako vlastníci iba prepožičali moc. Preto sa musia politici riadiť rešpektom voči občanovi na báze slušnosti, tolerancie, ohľaduplnosti, solidarity, úcty, novej etiky, humanity a morálky. V tomto smere sa musí v EÚ rozvíjať a posilňovať participácia občanov na tvorbe, správe a kontrole vecí verejných.

Suverénna Európa

Ak chce EÚ byť strážcom mieru v Európe, musí mať k tomu i donucovacie prostriedky na jeho zabezpečenie, okrem iného aj vlastnú európsku armádu pre efektívnejšiu obranu voči vonkajšiemu agresorovi, čo je i predpokladom suverénnej zahraničnej politiky. Zdielame v tomto smere aj odkaz bývalého francúzského prezidenta Charlesa de Gaulla, ktorý bol hybnou silou pri zrode európskej integrácie. Odmietal však aby sa EU formovala ako nejaký superštát, ale ako spoločenstvo suverénnych republik s dôsledným dodržovaním práva veta pri demokratickom rozhodovaní .