Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Milí priatelia,

naša nová politická strana – Spájame Občanov Slovenska – SOSK dňa 28. júna 2023 oficiálne obdržala stanovisko o zaregistrovaní našej strany na Ministerstve vnútra SR.

Je to pre nás i pre vás všetkých dobrou správu. Prečo dobrou správou? Na Slovensku vznikla strana, ktorá má ambíciu byť ideálnou alternatívou pre všetkých ľudí, ktorí ešte stále nemajú svojho politického favorita, ale chceme byť riešením aj pre tých, ktorí očakávajú od politickej strany podstatne viac, ako im za posledných 20 rokov poskytovali, či ponúkali doterajšie strany.

Ale treba otvorenie povedať, že cesta k vytvoreniu a vzniku tejto strany nebola vôbec jednoduchá. Vybrali sme si cestu zbierania potrebného minima hlasov pre založenie nového politického subjektu – 10.000 hlasov. Podarilo sa nám ich vyzbierať takmer 13.000!

Vďaka kontaktu s každým jedným podpisujúcim máme veľmi reálny prehľad o tom, aká nálada či postoje vládnu na Slovensku. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám svojím podpisom vyjadrili nielen podporu, ale i chuť a odhodlanie na zásadnú zmenu politiky na Slovensku. Nie menšia vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí sa výraznou mierou pričinili o zozbieranie týchto podpisov. Ďakujeme Vám.

Z nášho pohľadu smutnou správou však je, že napriek Vašej i našej snahe o vyzbieranie podpisov potrebných pre registráciu strany sa tento proces natoľko natiahol, že oficiálna registrácia prišla až príliš neskoro na to, aby s nami naši voliči mohli počítať, v minulý rok uskutočnených parlamentných voľbách. Ako však hovorí jedno slovenské príslovie: „Všetko zlé je aj na niečo dobré.“ Rozhodli sme sa zobrať túto skutočnosť ako fakt, a miesto hľadania dôvodov prečo sa toto udialo, sme sa radšej pustili do práce. Naše ambície i ciele nie sú behom na krátke trate. Vydali sme sa na náročnú cestu nového, lepšieho, hrdého, a predovšetkým úspešného Slovenska.

Chaos, ktorý pretrváva v našom politickom, hospodárskom a spoločenskom živote nemá v našej krajine obdobu. Neustále sa tu opakuje tá istá situácia, že problémové oblasti nášho života sú záujmom politikov len pred voľbami. Za nás platí: dosť bolo tejto politickej pretvárky, chaosu a nášho prosenia o zmenu! Rozhodli sme sa aktívne vstúpiť do politického ringu a prostredníctvom volieb reálne ovplyvňovať nielen zdravotníctvo, ku ktorému mám ja osobne najbližšie, ale i ďalší vývoj v tejto krajine.

Tvoríme tím odborníkov, s ktorými spoločne chceme liečiť ekonomiku, životnú úroveň, sociálnu oblasť, energetiku, školstvo, potravinovú sebestačnosť atď. Chceme ukončiť doterajšiu politiku robenú pre politikov a začať robiť novú politiku s ľuďmi a pre bežných ľudí, v ktorej politici budú v skutočnej službe občanom.

Politika nesmie byť odtrhnutá od reality a potrieb ľudí. A o tom sú naše základné piliere novej politiky v programe ESO: efektívnosť, spolupráca, odbornosť. Predpoklad pre  stabilitu nielen v zdravotníctve, ale celého spoločenského života. Pre stranu SOSK bude zdravotníctvo jednou z priorít a pevne verím, že v mojej osobe príde aj k pozitívnym výsledkom. Tak ako neraz v minulosti. Určite nikto nepochybuje, že fungujúce zdravotníctvo, dostupné a kvalitné pre každého občana je nielen výsada, ale nevyhnutná potreba každého jedného z nás. Preto chceme spolu s Vami liečiť a vyliečiť Slovensko.

Nestačí však, aby ste nám držali palce. Potrebujeme Vás priamo pri tvorbe zásadných zmien, pri ceste, ktoré sa volá „Úspešné Slovensko“. Preto chceme v mene strany Spájame Občanov Slovenska – SOSK vyzvať všetkých vás, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný – pridajte sa k nám! Sme otvorená strana pre všetkých, korí chcú zmeniť Slovensko na štát, v ktorom sa oplatí žiť. Len spolu môžeme vybudovať hrdé a úspešné Slovensko. To nedokážu politické strany, ale jedine my všetci spoločne. My občania. Preto Spájame Občanov Slovenska.

Záverom by sme chceli dodať už len jedno. Prepáčte nám, že sme Vám nedali možnosť voliť nás už v tomto volebnom období. Ospravedlňujeme sa aj za to, že mnohí z Vás nemali v posledných voľbách koho voliť.

Veríme však, že Vám to vynahradíme už v tých najbližších.

Marian Kollár, predseda strany SOSK