Spájame Občanov Slovenska – SOSK

SEDEM STATOČNÝCH ŽIEN sa uchádza o Europarlament už 8. júna 2024 – kandidátna listina č.6

 

❤️ za SILNEJŠIU, OBČIANSKU, SUVERÉNNU Európu

Rozhodli sme sa netradične vstúpiť do súboja o nový Europarlament platformou, ktorej základným atribútom je zápas za trvalý mier, ako predpoklad ďalšieho rozvoja a existencie ľudstva.

SOS pre lepšiu Európu pre všetkých.

Spájame Občanov Slovenska – SOSK 

je novou politickou stranou nezaťaženou kauzami a chce vstúpiť a podieľať sa na kampani do Eurovolieb netradičnou formou tým, že sa chce stať platformou kandidátiek bez politickej príslušnosti. 

Ako povedal i pápež František na návšteve v Bratislave, že táto doba nie je epochou zmien, ale dobou zmeny epochy. Inými slovami, táto doba nie je dobou politických zmien, ale zmenou samotnej politiky, v prospech všetkých ľudí.

7 statočných žien
NicholsonL SOSK
Libuška Nicholson
bertovaP SOSK
Peťka Bertová Polovková
gallovaA SOSK
Aďka Gállová
kovalovaM SOSK
Majka Kovaľová
fialovaZ SOSK
Zuzka Fialová
halecka SOSK
Silvia Halecká
WeissabelovaD SOSK
Dáška Weissabelová

SEDEM STATOČNÝCH ŽIEN

Kto iný ako žena, ktorá je darkyňou a ochrankyňou života, môže byť garanciou nastolenia trvalého mieru na svete a tým prosperity všetkých ľudí. Celá história ľudstva je spojená s dobyvačnými vojnami, ktoré viedli muži a mier vo svete sa stal len krátkou prestávkou medzi vojnami. Aj dnes žijeme vo svete, kde vojna je viac ako mier. Zbrane viac ako chlieb a zločin je súdený podľa toho, kto ho pácha. Preto zabíjanie už musí skončiť. V tomto smere sú stále aktuálne slová amerického prezidenta J. Bidena na návšteve Írska v roku 2023, kde na zhromaždení s občanmi zdôraznil, že len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo a ekonomická prosperita občanov. Riadi sa týmto výrokom aj on sám?

Silnejšia Európa

Silnejšia Európa vyjadruje podľa nás zápas za silné európske štáty, prosperujúcu Európu a tým dosiahnutie spokojnosti jej občanov. To znamená vrátiť sa k základným pilierom, na ktorých bola postavená politika EÚ. Čiže, konať sociálne zodpovedne, ekologicky prijateľne, a ekonomicky prosperujúco v prospech občanov a to všetko ruka v ruke s mierovou politikou. Musí prestať doba, aby politika bola nadradená (ako sme boli svedkami počas uplynulých posledných rokov) obchodným a ekonomickým atribútom trhu, diktátu obchodných búrz a špekulatívneho kapitálu. Musí tiež skončiť prehnaná byrokracia a diskriminácia dotačných politík v poľnohospodárskom sektore. EÚ je najväčším zoskupením krajín s takmer pol miliardou občanov, a preto nemôže byť „podržtaškou“ pre iné mocnosti, ale musí robiť vlastnú, silnú a nezávislú politiku.

Občianska Európa

Musí skončiť doba, že politika EÚ sa robí pre politikov, ktorí sú vazalmi politickej a ekonomickej oligarchie. Politici musia začať robiť politiku pre občanov, ktorí im ako vlastníci iba prepožičali moc. Preto sa musia politici riadiť rešpektom voči občanovi na báze slušnosti, tolerancie, ohľaduplnosti, solidarity, úcty, novej etiky, humanity a morálky. V tomto smere sa musí v EÚ rozvíjať a posilňovať participácia občanov na tvorbe, správe a kontrole vecí verejných.

Suverénna Európa

Ak chce EÚ byť strážcom mieru v Európe, musí mať k tomu i donucovacie prostriedky na jeho zabezpečenie, okrem iného aj vlastnú európsku armádu pre efektívnejšiu obranu voči vonkajšiemu agresorovi, čo je i predpokladom suverénnej zahraničnej politiky. Zdieľame v tomto smere aj odkaz bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, ktorý bol hybnou silou pri zrode európskej integrácie. Odmietal však aby sa EU formovala ako nejaký superštát, ale ako spoločenstvo suverénnych republík s dôsledným dodržiavanním práva veta pri demokratickom rozhodovaní.

Vážení občania, priatelia, niektorí nás po prečítaní nášho programu môžu nazvať i naivnými rojkami. Odpovedáme parafrázou slov pesničky J. Lennona – Imagine:
Možno sme rojkovia, ale nie sme sami, ak sa pridáte k nám zmeníme svet k lepšiemu na život v trvalom mieri, bez vojnových konfliktov, so slobodnými a šťastnými ľuďmi.

Európske voľby 2024

V súčasnosti celé politické spektrum sa venuje prezidentským voľbám, pričom väčšina kandidátov na prezidenta vôbec neuvažuje o možnosti prezidentského kresla, ale si robí len politickú propagandu a PR. Niektorí v intenciách dobre známeho lekárskeho vtipu na Viagru, keď pacient nechce celú tabletku, ale len polovicu tabletky, lebo nechce  pichať, ale len podpichovať. Pritom v okolitých krajinách sa už naplno rozbieha oveľa dôležitejšia celoeurópska kampaň do Eurovolieb, ktoré sa budú konať v SR  8. júna 2024.

Spájame Občanov Slovenska - SOSK

Občiansky aktivisti, ktorí majú za sebou skúsenosti a výsledky na participácii občanov pri tvorbe, realizácií a kontrole verejnej politiky. Občanov ktorým nie je ľahostajné, kde a ako žijú a ako budú žiť ich deti.

Eurovoľby sú pre nás príležitosťou zapojiť sa do zmeny nielen myslenia, ale i konania európskych štruktúr a dať odpoveď, či je EÚ ešte demokratická inštitúcia. Inštitúcia,  ktorá si ctí hodnoty slobody, solidarity a ľudských práv, alebo sa stáva už len autokratickým, centrálnym  štátnym orgánom mimo demokratickej kontroly strácajúca legitimitu

Naša podpora

Spájame Občanov Slovenska - SOSK bude podporovať tím Siedmich statočných žien, ktoré sa vo férovej a demokratickej súťaži chcú uchádzať o dôveru nášho občana v nastávajúcich eurovoľbách. 

Prečo sedem statočných žien?

Impulzom bol dobre známy kultový film „Sedem statočných, v ktorom sa sloboda a mier nerodí len z viery a túžby po slobode, ale predovšetkým z aktívneho zápasu o mier a slobodu.  A v tomto zápase chceme dať do popredia Sedem statočných žien.

Sedem statočných žien

„Sedem statočných žien predstavuje zápas o nastolenie silnejšej, občianskej a suverénnej Európy. Je to aj volanie SOS pre záchranu Európy. 

Spoločne s SOSK

Preto len spoločne, v duchu vzájomného rešpektu a spolupráce, bez vnucovania vôle iným, možno nájsť nové hodnoty, ktoré Európu vnútorne posilnia a vzbudia rešpekt obyvateľov. Inak hrozí EÚ rozpad. Sme presvedčení, že musia prísť noví, nezaťažení politici, ktorí ozdravia Európu a dajú jej nové impulzy a smer v záujme súčasných celosvetových trendov. Sme svedkami, že svet prechádza rozsiahlymi zmenami a ľudstvo vstupuje do novej éry rýchleho rozvoja a rozsiahlych transformácií, ako je informatizácia, digitalizácia, robotizácia s  využívaním umelej inteligencie, ekonomická globalizácia a unipolarizácia sveta s narastajúcim nebezpečím globálnej nadvlády.

SOS – pre záchranu nášho Slovenska

Transparentný účet SK78 0200 0000 0049 4232 6053 🔗