Spájame Občanov Slovenska – SOSK

M A N I F E S T PRE SVETOVÝ M I E R

Vyzývame ľudí dobrej vôle všetkých krajín, spojme sa pre svetový M I E R !

Na tlačovej konferencii predseda MuDr. Marian Kollár tlmočil Zásadné vyhlásenie platformy 7 statočných žien do europarlamentu v strane Spájame Občanov Slovenska k aktuálnej medzinárodnej situácii vydaním MANIFESTU PRE SVETOVÝ MIER.

Kandidátky vypustili biele balóny ako symbol našej výzvy za svetový MIER. Tým odštartovali celosvetovú kampaň na Slovensku, ktorá bude pokračovať manifestáciou v Bruseli 23. 5. 2024.
Príďte nás podporiť!

Manifest určený pre zdieľanie:

Manifest určený pre podpisovanie: