Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Medzinárodná konferencia o mieri v Prahe

Praha nás umocnila v tom, že nie sme osamelí a že o mieri nestačí len hovoriť, ale treba aj konať. Preto budeme naďalej spájať ľudí na podporu Manifestu pre svetový mier.

Po našej úspešnej misii s Manifestom pre svetový mier, ktorý 7 statočných žien prinieslo do Bruselu cez Slovensko, Čechy, Nemecko a Belgicko, sa strana Spájame Občanov Slovenska – SOSK zúčastnila v dňoch štvrtok 30. 5. – sobota 1. 6. 2024 na mierových manifestáciách v Prahe v rámci Medzinárodnej konferencie o mieri.

Bola prijatá výzva štátnikom EÚ o začatí mierových rokovaní na ukončenie vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Prijatá mierová výzva korešponduje s našim manifestom s výzvou ľuďom dobrej vôle všetkých krajín spojiť sa za svetový mier. Reagujeme na posolstvá pápeža Františka, ktorý vyzýva štátnikov na začatie mierových rokovaní, ale bez odozvy. Preto sme sa rozhodli, že dáme možnosť ľuďom, aby oni vyjadrili svoj názor, či súhlasia s narastaním militarizačných nálad väčšiny európskych politikov a pokračovaním vyzbrojovania Ukrajiny, a tým predlžovania tohto nezmyselného vojnového konfliktu vedúceho k zbytočnému umieraniu nielen vojakov, ale aj nevinných ľudí – detí, žien, starcov.

V rámci našej misie v Prahe sme sa zapojili do mierových vystúpení na rôznych námestiach a na záver sme vystúpili v sobotu na Václavskom námestí za podpory širokých más ľudí nielen z Čiech, ale aj Slovenska a ďalších európskych krajín. Chceme poďakovať a oceniť úsilie organizátorov, najmä hlavnému organizátorovi pánovi Vrábelovi a jeho tímu za perfektné zorganizovanie všetkých akcií s tým spojených.

Mierové zhromaždenie v Prahe nám rázne a aktívne demonštrovalo, že ľudia nechcú, aby pokračovala vojna v Európe, ale že sú jasne za začatie mierových rokovaní. Akýkoľvek mier je vždy lepší ako pokračovanie v nezmyselnej bratovražednej vojne. Pretože len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo, sociálny rozvoj ale i blahobyt všetkých ľudí. Preto musí skončiť toto vojnové šialenstvo, lebo každá vojna je prehrou a nakoniec musí zvíťaziť mier.

Praha nás umocnila v tom, že nie sme osamelí a že o mieri nestačí len hovoriť, ale treba aj konať. Preto budeme naďalej spájať ľudí na podporu Manifestu pre svetový mier.

Nakoľko náš Manifest pre svetový mier má širokú odozvu v celej Európe,
pridávame možnosť ho podporiť aj elektronicky prostredníctvom petície online,
ktorú majú ľudia môžnosť podpisovať na odkaze
www.peticie.com/manifest_pre_svetovy_mier

8. júna volíme EP, 7statočných žien pre mier v Európe , strana SOSK č. 6