Spájame Občanov Slovenska – SOSK

Zápis z ustanovujúceho snemu

Zápis z ustanovujúceho snemu Milí priatelia, dňa 30. júna 2023 v BRATISLAVE v hoteli TATRA sa uskutočnil Ustanovujúci snem politickej strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K.Po otvorení Ustanovujúceho snemu, ktorého sa zúčastnilo temer 50 prítomných delegátov a hostí sa prihovoril splnomocnenec prípravného výboru strany Spájame Občanov Slovenska – S O S K […]